Ortaklasa Doktora Burslari

Ortaklaşa doktora

Ortaklaşa doktorası bir doktora öğrencisine şunları sağlar :
- Iki üniversiteye kayıtlı olmak
- Araştırmasını her iki üniversitede iki öğretim görevlisi yönetiminde yapmak
- Her iki üniversiteden de Doktor (PhD) ünvanı almak

Ortaklaşa doktorası her iki araştırma ekibine belirli bir konu üzerinde birlikte çalışma,doktora öğrencisine de çifte kadrodan yararlanma olanaği sağlar.

Ortaklaşa doktora iki tez yöneticisi arasında, geçerliliği her iki üniversite tarafından kabul edilen, doktora konusunu, ortak öğretim görevlilerinin adlarını, dönüşümlü ikamet sürelerini, tezin yazılacağı ve savunulacağı dili ve savunmanın özel koşullarını belirten bir sözleşme yapılmasını zorunlu kılar.

Özellikleri

En çok üç yıl süreli, yıllık 5 aylık burslardır. Yenilenmesi araştirmanın gelişimine bağlıdır.

Kapsamı
- Yaşam giderleri (aylık yaklaşık 767 euroluk bir ücret)
- Sağlık sigortası
- Üniversiteye kayıt masrafları
- Campus France Paris tarafından sunulan kolaylıklar

Başvurular

Ortaklaşa Doktora Programına başvurmak isteyen öğrencilerin 35 yaşını geçmemiş olması gerekiyor.

Başvurular için gerekli belgeler:
- Ayrıntılı özgeçmiş (adayın okuduğu okullar ve üniversite)
- Üniversite sonuçları (diplomalar ve not dökümü)
- Adaylığın gerekçelerini açıklayan bir mektup
- Doktora konusunun özeti
- Doktora programında görevli ortak öğretim görevlilerinin yazacağı iki tavsiye mektubu
- Her iki üniversite tarafından imzalanmış ortaklaşa doktora sözleşmesi

Başvurular, Fransız Büyükelçiliği Işbirliği ve Kültürel Etkinlikler Servisi’ne teslim edilecektir.

Başvurular, Haziran ve Ekim’de olmak üzere yılda iki kez incelenir.

PDF - 61.8 kb
Ortaklasa doktora - sözlesme örnegi
(PDF - 61.8 kb)

Yayınlanma tarihi: 27/09/2017

Sayfa başına dönmek için