Porsuk – Zeyve Höyük : 3500 yıllık bir tarihi geçmiş [fr]

Kapadokya’nın güneyinde yer alan Porsuk – Zeyve höyüğünde kazı çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın izni ve Antika ve Müzeler Müdürlüğü denetiminde, Doçent Claire Barat’ın başkanlığındaki Fransız kazı heyetinin yönetiminde yürütülmektedir. Porsuk kazılarını, Fransa tarafından Türkiye’de yürütülmekte olan diğer tüm arkeolojik faaliyetlerde olduğu gibi kurumsal anlamda, Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği yetkisi altındaki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) temsil etmektedir.

habitat romain, cellier et cuisine. - JPEG

Hauts-de-France (Valenciennes) Politeknik Üniversitesi’nde Eski Tarih ve Klasik Arkeoloji alanında öğretim üyeliği yapan kazı çalışmaları Müdürü Claire Barat’ın çalışmaları, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Kazı Komisyonu ile Hauts-de-France Politeknik Üniversitesi CALHISTE (EA 4343) Araştırma Laboratuvarı tarafından desteklenmektedir. Doç. Claire Barat’ın faaliyetleri, geçmişte sırasıyla Emmanuel Laroche (Strazburg Üniversitesi), Olivier Pelon (Lyon Üniversitesi) ve Dominique Beyer (Strazburg Üniversitesi) yönetiminde yürütülen çalışmalarla birlikte, sit alanındaki elli yıllık Fransız varlığını taçlandırmaktadır. Müdür Yardımcısı, Dr. Emine Kökek Gökçe (Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi), arkeoloji bölümü öğrencileri ile birlikte, verimli bir işbirliğinin gelişmesine katkı sağlamaktadırlar.

Porsuk – Zeyve Höyük Sit Alanı, en az MÖ XVII. YY.’dan bu yana yerleşim alanı olan Orta Anadolu’da Hitit dönemine ait çok önemli bir arkeolojik sit alanıdır. Sit alanı, burada meydana gelen ve tuğlayı pişiren yangınlar sayesinde olağanüstü biçimde iyi korunmuş, yükseklikleri 8 metreye kadar varan, kerpiç tuğlalardan yapılan sur ve kulelerden oluşmaktadır.

carte de localisation des sites hittites en Anatolie - JPEG

Hitit İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra (MÖ. 1185 yılına doğru), yerleşim yeri, NeoHitit Krallıkları, Pers İmparatorluğu, Helenistik ve Roma dönemlerinden Ortaçağ Dönemi’ne kadar (XI.YY.) varlığını sürdürmüştür.

2019 yaz dönemi çalışmaları, 3500 yıllık bir geçmişi olan Hitit döneminin orijinal tekniğine benzer kerpiç tuğla tekniğinin kullanımı sayesinde, Hitit sur ve kulelerinin korunması ve muhafaza edilmesi yönünde faaliyetler başlatılmasını sağlamıştır. Çalışmalar esnasında, Kapadokya’nın güney bölgesinin geleneksel mimarisine has kerpiç tuğlanın kullanımı gibi yerel beceri ve deneyimlerden faydalanılmıştır. Porsuk – Zeyve Höyük’teki Fransız Kazı Heyeti böylece, ekolojik sorumluluk çerçevesinde, yerel beceri ve deneyimler ile mirasın korunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

préservation et consolidation des fortifications hittites - JPEG

2019 yaz dönemi çalışmaları, Roma Dönemi’ne ait (MÖ I.YY-MS. II.YY.) özel konutların ortaya çıkarılmasını sağlamıştır ve Porsuk – Zeyve Höyük alanının, hayat tarzı ve seramik ithalatı vasıtasıyla, Roma İmparatorluğu hayatına nasıl entegre olduğunu gözlemleme fırsatı vermiştir.

Porsuk – Zeyve Höyük, tüm Antik Çağ boyunca, Anadolu’yu Kuzey’den Güney’e bağlayan ve Toros Dağları’nın aşılıp (mevcut Ankara-Adana otoyolu güzergahı) Suriye’ye ve ötesine ulaşılmasını sağlayan büyük yol boyunca stratejik bir konumda bulunmuştur.

zone de fouilles, habitat d'époque romaine - JPEG

Porsuk – Zeyve Höyük Fransız Kazı Heyeti, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Ankara Hacettepe Üniversiteleri ile ortaklıklar kurmuştur ve Kapadokya’nın güneyinde (Kınık kazıları, New York Üniversitesi; Kermerhisar kazıları, Aksaray Üniversitesi; Tepecik-Çiftlik kazıları, İstanbul Üniversitesi) ve Kilikya’da (Sirkeli Höyük kazıları, Bern Üniversitesi) faaliyetlerde bulunan diğer kazı heyetleriyle birlikte, bölgenin arkeolojik dokusu hakkında daha iyi bilgi sahibi olmak için bölgesel işbirlikleri yürütmektedir.

Porsuk – Zeyve Höyük Fransız Kazı Heyeti, Nouvelle Aquitaine (Kültür ve İletişim Bakanlığı) Bölge Kültür İşleri Müdürlüğü (DRAC)’ne bağlı Bölgesel Arkeoloji Kurumu’nun (SRA) desteğiyle, Türk ve Fransız öğrencilerine, arkeoloji teknik ve metotları konusunda eğitim vermektedir ve böylece Fransa’nın arkeoloji alanındaki deneyim ve becerilerinin yurtdışında tanıtımına katkı sağlamaktadır.
Porsuk – Zeyve Höyük Fransız Kazı Heyeti, 3500 yıldan bu yana yerleşim yeri olarak kullanılan bir sit alanında bilimsel araştırmaları ileriye taşımak, Türkiye’de son derece önemli bir arkeolojik mirası korumak ve olağanüstü bir sit alanını kamuoyuna tanıtmak amacıyla 2020 yılında Hitit sur ve kulelerinde yeni kazı ve restorasyon faaliyetleri başlatacaktır.

résultats de la préservation et de la consolidation des fortifications hittites - JPEG

Yayınlanma tarihi: 01/10/2019

Sayfa başına dönmek için