Reşit olmayan öğrenciler

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Bu sayfadaki bilgiler, ebeveynleri Fransa’da ikamet etmeyen ve onlardan ayrı olarak üç aydan fazla süreyle bir devlet veya özel ilk veya orta öğretim kurumunda eğitim görmek amacıyla Fransa’da kalmak isteyen reşit olmayan ögrenciler için geçerlidir.

Bu prosedür, öğrenci değişim programları veya ebeveynlerin özel durumlarından ötürü istisnai şekilde uygulanmaktadır.

Gereken belgeler :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış iki adet uzun süreli Schengen vizesi başvuru formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır.

3. Pasaporttaki kişisel bilgileri, vizeleri ve mühürleri içeren tüm sayfaların fotokopisi
4. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu üç (3) adet vesikalık fotoğraf
5. Vize başvurusu sırasında ödenecek 99 avro karşılığı TL (ücret, vize reddedilse de iade edilmez)
6. Kayıt veya ön kayıt belgesi veya Fransız okulundan bir ön kabul belgesi
7. Özel bir okulda kayıt durumunda : bir kısmı veya tamamı ödenmiş kayıt ücretinin makbuzu veya kayıt masraflarının üstlenileceğine dair bir dilekçe ile gelirleri kanıtlayan belgeler.
8. Bir önceki eğitim yılı öğrenci karnesi ve transkripti
9. Gerekiyorsa, üniversiteye kayıt durumunda, lise diploması («baccalauréat») veya eşdeğeri diploma.
10. Fransızca düzeyini kanıtlayan bir belge (Öğrenci bir Fransız okulunda veya Fransızca dilinde eğitim yapan okullarda eğitim gördüyse bu belge gerekmemektedir)
11. Ebeveynlerin izni (ekteki modele göre)
12. Reşit olmayan ögrenci yatılı bir okulda kalacaksa : kayıt belgesi ve yatılı okulun kapalı olduğu durumlardaki uygulamaları açıklayıcı bir mektup (+ gerekirse öğrenciyi yanına kabul edecek bir ailenin dilekçesi)
13. Reşit olmayan öğrenci yatılı bir okulda kalmayacaksa : ögrenciyi yanına kabul edecek bir ailenin dilekçesi (ekteki modele göre) ve konaklama yeri ile ilgili bilgiler
14. Öğrencinin masraflarının üstlenileceğine dair bir dilekçe (ekteki modele göre) ve imza atanın resmi bir kimliğinin veya belgesinin fotokopisi
15. Aşı karnesi : DT-Polio (veya yerel imkanlardan dolayı bu aşıların yapılamadığına dair belge ile ebeveynler tarafından kaleme alınmış ve öğrenci Fransa’ya varır varmaz aşının yaptırılacağını taahhüt eden bir yazı)
16. Sigorta belgesi (hastalıklar ve sivil sorumluluğu kapsayan) veya öğrenci Fransa’ya varır varmaz bu sigortanın yaptırılacağına dair bir yazı.

Not :
- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 24/08/2011

Sayfa başına dönmek için