Sanatçı

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış Schengen formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır.

3. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
4. Gidiş - dönüş uçak biletleri rezervasyonu
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu iki (2) adet vesikalık fotoğraf
7. Vize başvurusu sırasında ödenecek 60 avro karşılığı TL (vize reddedilse de iade edilmez)
8. Tüm seyahat süresince, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarınıkapsayan 30000 avro tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası.

Konaklama belgeleri ve iş ziyareti belgeleri :

9. Dikkat : Sadece gösteri organizatörünün daveti yeterli değildir.
Gösteri organizatörünün daveti: şirket kaşeli ve imzalı orjinal veya faks ile gönderilmiş
10. Tüm seyahat süresini kapsayan otel tarafından tasdik edilmiş otel rezervasyonu ya da arkadaşlarında veya akrabalarında kalacaklar için belediyeden alınmış davetiye

İş ile ilgili belgeler :

11. Fransızca veya İngilizce yazılmış görevi, işe başlama tarihi, maaş tutarı, amacı, tarihleri ve
seyahati üstlenme şeklini içeren işveren belgesi.
12. İş sözleşmesi
13. SGK giriş bildirgesi
14. Maaş bordrosu (son 3 aya ait)
15. İmza sirküleri
16. Vergi levhası
17. Resmi Gazete
18. Ticaret Odası kaydı
19.Son üç aylık hareketleri de gösteren kurumsal banka hesapları

Mali durum belgeleri:

20. Bankadan kaşeli ve imzalı son 3 aya ait hesap dökümü veya dökümleri veya banka hesap cüzdanının aslı
21. Türkiye’de / Avrupa’da gayrimenkul tapuları

Not : Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 23/08/2011

Sayfa başına dönmek için