Savunma Misyonu [fr]

- Savunma Misyonunun rolü :

Savunma Misyonu, diplomatik düzen içinde yer alır ve Savunma Bakanı’nın önerisi ile Dışişleri Bakanı’nın onayı sonrasında atanan üst düzey bir subay tarafından yönetilir.

Bu subayın ünvanı Savunma Ataşesi olup, Savunma Bakanlığı servislerinin tümünü ve görevi dahilinde yer alan farklı Devlet yetkililerini temsil eder.

Savunma Ataşesi, 18 Nisan 1961 tarihli Viyana Konvansiyonu uyarınca diplomatik kadronun bir üyesidir.

Türkiye’deki Savunma Ataşesi :

Savunma Ataşesi, geçici olarak atanan birlikler ve Fransız askeri personeli tarafından, akredite olduğu ülke tarafından yürütülen tüm faaliyetlerden haberdar edilir.

Görevi, Fransa’nın savunma politikasını desteklemek ve tanıtmak, ikili askeri ilişkileri ve savunma alanındaki ilişkileri geliştirmektir. Diplomatik misyon şefine, kendi alanına giren konularda danışmanlık eder.


- Fransa Savunma Bakanlığı ve Fransız Silahlı Kuvvetleri konusunda bilgi edinmek için www.defense.gouv.fr

- Légion Etrangère’e katılım şartlarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz Légion Etrangère.

Yayınlanma tarihi: 09/02/2015

Sayfa başına dönmek için