Sayın Christine Bois-Özcan’a nişan tevdi töreni vesilesiyle Büyükelçinin yaptığı konuşma, 6 Aralık 2012 [fr]

Sayın Christine Bois-Özcan’a Chevalier des Palmes académiques nişanı tevdi töreni münasebetiyle Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Sayın Laurent BILI’nin yaptığı konuşma, Büyükelçilik Rezidansı, 6 Aralık 2012

Hanımefendiler, beyefendiler,

Palmes académiques nişanı, İmparator Birinci Napolyon tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının liyakatlarını onurlandırmak amacıyla 1808 yılında ihdas edildi. Bu nişan, dünyanın her yerinde, Eğitimin ve Frankofoninin değerlerine hizmet eden kişileri de ödüllendiriyor.

Bu akşam, yalnızca örnek teşkil eden bir kariyere sahip bir öğretmeni değil, aynı zamanda Türkiye ve Fransa arasındaki sıkı dostluk ilişkilerini simgeleyen olağanüstü bir şahsiyeti onurlandırıyoruz.

Sevgili Christine Bois-Özcan

Gelenek olduğu üzere, kısaca mesleki parkurunuzu hatırlatmama izin veriniz.

CAPES ile taçlandırdığınız iktisadi bilimler alanında gördüğünüz eğitimden sonra, 1970 yılların başında Türkiye’ye yerleştiniz. 1973 yılından 1976 kadar Ankara’daki Fransız Kültür Merkezi’nde ve daha sonra, 1976 yılından 1983 yılına kadar da yine başkentte bulunan Alman Lisesi’nde Fransızca öğretmeni olarak görev yaptınız. Buna paralel olarak, Fransız Charles de Gaulle Lisesi’nde iktisat dersleri verdiniz.

1983 yılından 1989 yılına kadar, Ankara’daki Fransız Kültür Merkezi’nde görevlendirildiniz ve burada iş dünyasına yönelik Fransızca dersleri verdiniz. Bu görevi, 1995 yılında Bilkent Üniversitesi’nde çalışmaya başlayana kadar sürdürdünüz. Ve Frankofon öğrencilerinin neredeyse yarısını eğittiğiniz bu saygın kurumdan, yakın bir zaman önce, emekli olana kadar ayrılmadınız.

Türkiye’ye yerleştikten sonra, mesleki faaliyetlerinizin yanı sıra, bir çok kültür derneğinin bünyesinde çeşitli görevler yürüttünüz. Bunlardan yalnızca iki örnek verecek olursak, Türk-Fransız Kültür Derneği’nin uzun yıllar veznedarı, Charles de Gaulle Lisesi’nde ise yönetim komitesi başkanı olarak görev aldınız.

« Bonjour Ankara » derneği bünyesinde, hâlâ, çok faalsiniz. Aynı zamanda, kısıtlı imkanlara sahip ailelere yönelik somut yardım çalışmalarına katılıyorsunuz. Nitekim, sizin sayenizde hedef ve istidatlarına uygun mesleki kariyer sahibi olan yirmiden fazla başarılı genç insanın manevi annesi oldunuz. Bunun yanı sıra, Türk şirketleri nezninde yürüttüğünüz etkinliklerle Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki yakınlaşmaya katkı sağladınız.

Eşim ve ben, Türkiye’deki ilk görevimiz esnasında, Türk-Fransız dostluğu için gösterdiğiniz özveriniz, cömertliğiniz ve sarfettiğiniz aralıksız ve eksiksiz çabalara şahit olduk.

Bugün burada toplanan bütün dostlarınız gibi, ulusal şiarımız olan « kardeşlik » kavramına bir anlam veren, dünya’nın çeşitli yerlerinde yaşayan Fransızlardan biri olduğunuzu düşünüyoruz.

Hayatın cilvesinin ve Türk-Fransız ilişkilerine olan ortak bağlılığımızın bu akşam bana, mesleki parkurunuzu haklı bir şekilde ödüllendiren bu nişanı size takdim etme imkanı vermesinden dolayı şahsen gurur duyuyorum.

Sayın Christine Bois-Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı adına, sizi Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques nişanıyla taltif ediyorum.

Yayınlanma tarihi: 11/12/2012

Sayfa başına dönmek için