Sayın İlber ORTAYLI’ya « Officier dans l’Ordre des Arts et Lettres » nişanının tevdi edildiği tören

Büyükelçi’nin Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Sayın İlber ORTAYLI’ya « Officier dans l’Ordre des Arts et Lettres » nişanının tevdi edildiği törende yaptığı konuşma, 13 Ekim 2011

Sayın Başkan, Hanımefendiler, Beyefendiler,

İlber ORTAYLI’nın kişisel ve mesleki yolculuğunu saygıyla yücelteceğimiz bu dostane törende, sizleri Fransız Sarayı’nda ağırlamak benim için büyük bir onur ve olağanüstü bir mutluluk.

L’Ordre des Arts et Lettres nişanı, « sanat veya edebiyat alanındaki eserleriyle öne çıkanları veya sanat ve edebiyatın yükselişine katkıda bulunanları » ödüllendirir.

Değerli İlber ORTAYLI Beyefendi,

Burada bulunan tüm dostlarınız için bu nişanın size verilmesinin nedeni gayet açık. Onlar, Fransa Cumhuriyeti’nin, bu nişanla bugün yalnızca büyük çağdaş Türk şahsiyetlerinden birini değil, aynı zamanda halklar arasındaki dostluğun yorulmaz bir öncüsünü de yücelttiğini biliyorlar.

Gelenek olduğu üzere ve mütevazı kişiliğinizi sıkıntıya sokmayı göze alarak, her şeyden önce dikkate şayan kişisel ve mesleki yolculuğunuzdan söz etmeme izin veriniz.

Kırım Tatarı bir aileden geliyorsunuz. Avusturya’da, 1947 yılında doğdunuz. 2 yaşınızdayken Türkiye’ye geldiniz. Burada eğitim gördünüz ve seçkin Ankara Üniversitesi’nin Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktoranızı tamamladınız. Doktora sonrasında Şikago ve Viyana’daki üniversitelerde Slav ve Doğu dilleri okudunuz.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne doçent olarak döndünüz fakat, 1980 yılındaki hükümet darbesi sonrasında protesto niteliğinde görevinizden istifa ettiniz. Ankara Üniversitesi’ne bir sonraki dönüşünüz 1989 yılında olacaktı.

Bir tarih profesörü, uluslararası alanda tanınmış bir Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya uzmanı olarak çok önemli sayıda eser ve makale kaleme aldınız. Birçok edebiyat ödülü kazandınız. « Defterinizden portreleri » benimle paylaşmanızdan dolayı size özellikle müteşekkirim…

Aynı zamanda, « UNESCO Kültürler Arasında Barış ve Diyalog Yüksek Paneli » nezdinde Türkiye’yi temsil ediyor ve Uluslararası Osmanlı Etüdleri Komitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütüyorsunuz.

Çok dil konuşma yeteneğiniz, sizi niteleyen engin kültürün bir yansıması. Osmanlıca dışında, Tatarca, Arapça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Rusça, Farsça, İtalyanca, Latince, Yunanca, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça da konuşuyorsunuz. Unuttuğum bir başka dil var mı ?

2005 yılında seçkin Topkapı Sarayı Müzesi’nin başkanlığına getirildiniz. Müze, sizin yetkeniz altında gitgide güzelleşiyor ve modernleşiyor. Diğer yandan, koleksiyonlarınızın korunmasını da titizlikle gözetiyorsunuz…

Aynı zamanda, özellikle NTV’de olmak üzere, büyük bir izleyici kitlesine sahip tarih konulu programlar yapıyorsunuz, ki ben de sizinle, sizin haberiniz olmaksızın ilk kez böyle karşılaşmıştım…

Tarafınıza tevdi edilmiş yüksek görevler, Sayın Başkan, mizah duygunuzu, dostluğunuzu ve sadakatinizi büyütmekten sizi alıkoymuyor. Fransız kültürüne olan desteğiniz ve bir de tabi ki, Fransa’daki Türkiye Mevsimi’nin başarısına katkılarınız için size özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Son olarak, « Yahudilerle Müslümanlar arasında gerçek bir tanışma köprüsü » olan ALADIN projesi esnasında ortaya koyduğunuz hümanizm anlayışınızı saygıyla selamlamak istiyorum.

İlber ORTAYLI Beyefendi,

Entelektüel alandaki çalışmalarınızdan ve Türkiye ile Fransa arasındaki dostluğa katkılarınızdan ötürü, Fransa Cumhuriyeti Kültür Bakanı adına sizi « Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres » nişanı ile taltif ediyoruz.

Yayınlanma tarihi: 05/07/2012

Sayfa başına dönmek için