Sayın İnan Kıraç’a "Commandeur dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur" nişanının tevdi edilmesi [fr]

Büyükelçi’nin, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı Sayın İnan Kıraç’ın "Commandeur dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur" nişanıyla taltif edilmesi vesilesiyle yaptığı konuşma, 4 Aralık 2011

Sayın Başkan, Muhterem İnan KIRAÇ Beyefendi,
Hanımefendiler, Beyefendiler, Sevgili dostlar,

Geleneksel « pilav » günü ve İnan Kıraç’ın şahsi ve mesleki yolculuğuna saygılarımızı ifade edeceğimiz bu tören münasebetiyle bu akşam Galatasaray Lisesi’nde sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük bir mutluluk ve onur.

Napolyon Bonapart tarafından ihdas edilen Légion d’Honneur Fransa’nın en yüksek nişanıdır. Fransız devriminin kişilerin doğuştan kazandıkları ayrıcalıkların değil erdemlerinin takdir edilmesi anlayışını içeren güçlü bir simgedir.

Değerli İnan Kıraç Beyefendi,

Légion d’honneur’ü ihdas eden kişi aynı zamanda düzen ve hiyerarşi anlayışına sahipti. Dolayısıyla, mütevazı bir büyükelçinin « commandeur de la Légion d’honneur » nişanını takdim etme ayrıcalığına sahip olması son derece ender görülen bir durumdur. Burada bizlerle birlikte olan tüm dostlarınızın huzurlarında bu akşam bana bahşettiğiniz bu onurdan dolayı size teşekkür etmek istiyorum.

Şimdi, gelenek olduğu üzere, dikkate şayan şahsi ve mesleki yolculuğunuzdan söz etmek istiyorum.

1937 yılında Eskişehir’de dünyaya geldiniz. Modern Türkiye’nin çıkış yapmasına üstün bir katkıda bulunmuş cumhuriyetçi ve laik bir Türkçe ve Fransızca eğitimi temel alan ünlü Galatasaray Lisesi’nden mezun oldunuz.

Londra Üniversitesi’nde yaptığınız Ekonomi eğitimi sonrasında Suna Koç ile evlendiniz. Sizi birleştiren derin bağlar ve kendisine ve kızınız İpek’e duyduğunuz engin şefkat âdeta bir efsanedir. Dolayısıyla, bu akşam aynı zamanda bir eşi, bir babayı ve örnek bir aileyi de onurlandırıyoruz.

Koç Grubu’na girdiniz. Tüm basamakları hızlı bir şekilde çıkarak 1994 yılında Yönetim Kurulu Başkanı oldunuz. 1997’de bu görevi bırakmaya ve yakın çalışma arkadaşlarınızla birlikte, özellikle Peugeot ve Renault ile ortaklık içinde « Kıraça » Grubu’nu kurmaya karar verdiniz.

Sayın Başkan, ilgi duyduğunuz alanlar içinde aynı zamanda eğitim ve kültür de bulunuyor. 1981 yılında, başkanlığını da yapacağınız « Galatasaray Eğitim Vakfı »nı kurdunuz.

Sizi yetiştiren lisenin ideallerine sadık kalarak Vakıf’a, 21. yüzyılın hedefleriyle yüzleşmeleri için gençleri gerekli bilgi ve zihinsel becerilerle donatma amacını getirdiniz. Bu anlayış içinde, 1992 yılında Türkiye’deki ilklerden biri olan Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluş projesinin ilk destekçilerinden oldunuz.

Desteğinize güvenebileceğimizi biliyoruz. Vakıf, frankofoninin Galatasaray’a demir atmasını sağlamak ve hak eden lise ve üniversite öğrencilerini ve kurumlarını desteklemek için cömertliğini esirgemiyor. Dostunuz Sayın Alain Juppé’nin girişimiyle, başkaları da nihayet seferber olmaya başladılar. Bu çerçevede, yakın bir zaman içinde kurulacak « Galatasaray şirketler kulübü »nden çok şeyler bekliyoruz.

Gerçekleştirdiğiniz diğer çalışmalar arasında, 1996 yılında Suna ile Antalya’da kurduğunuz ve arkeoloji alanında çalışan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü ve Antalya kalesi içinde bulunan bir müze de yer alıyor. Aynı zamanda, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Eğitim Parkları da kurdunuz, ki bunlardan biri babanız Ali Numan Kıraç’ın adını taşıyor.

Son olarak, kızınız İpek’in de ortağı olduğu « Suna ve İnan Kıraç Vakfı » 2003 yılında kuruldu. Özellikle, Tepebaşı’ndaki Pera Müzesi sizin vakfınız sayesinde kuruldu. Bu olağanüstü çalışma, İstanbul’un Avrupa kültür başkenti olarak başarılarını arttırmasına katkıda bulunuyor, yeni nesillerin de modern ve bağımsız bir kültüre ulaşmalarına olanak sağlıyor.

Vakıf, özellikle Harvard ve Boğaziçi üniversiteleri ile birlikte üzerinde çalışılan nöro-dejenerasyon konusu olmak üzere, sağlık alanında da etkinlik gösteriyor. Aynı zamanda, 2007’de, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve özellikle Cumhuriyetçi Türkiye konularında bir araştırma enstitüsü de açtı.

Atatürk gibi siz de Aydınlanma Çağı filozoflarının fikirlerini benimsediniz. İşte Fransa bugün, bu idealin uygulamaya konması ve Türkiye ile Fransa arasındaki dostluk yararına gösterdiğiniz gayretleri onurlandırmayı arzu etmektedir.

İnan KIRAÇ,

Fransa Cumhurbaşkanı adına sizi "Commandeur dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur" nişanıyla taltif ediyoruz./.

Yayınlanma tarihi: 05/07/2012

Sayfa başına dönmek için