Sn. Büyükelçi’nin, Sn. Mehmet Kasım Gülpınar’a nişan tevdi töreninde yaptığı konuşma, 20 Eylül 2017 [fr]

Büyükelçi, Ekselansları Sayın Charles Fries’in,
Sayın Mehmet Kasım Gülpınar’a
Légion d’Honneur Şövalyelik Nişanı tevdi töreni münasebetiyle yaptığı konuşma,
20 Eylül 2017

Sayın Tarım Bakanı,
Sayın Dışişleri Bakan Yardımcısı,
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Temsilcisi,
Sayın Milletvekilleri,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Değerli dostlar,

Fransa Büyükelçiliği Konutu’na hepiniz hoşgeldiniz. Bu akşam, Sn. Mehmet Kasım Gülpınar’ı onurlandırmak üzere sizleri bu akşam ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyorum.

Sevgili Kasım, Napolyon Bonaparte tarafından ihdas edilen ve nişanlarımızın en eski ve itibarlısı olan Légion d’Honneur nişanıyla sizi taltif ederek Fransa Cumhuriyeti olağanüstü liyakatlarınıza hürmetlerini ifade etmek istemiştir.

Gelenek olduğu üzere, izninizle, kısaca özel ve mesleki hayatınızdan söz etmek isterim :

1969 yılında, Şanlıurfa ilinin kuzeyinde yer alan Siverek’te dünyaya geldiniz. Kökleri, muhteşem, çoğunlukla da asi bir bölge olan Türkiye’nin güneydoğusuna uzanan bir eşrafın üyesisiniz. Büyükbabanızdan size kalan hatıra, mütevazı, mütedeyyin ve açık görüşlü bir insanın size, herşeyden evvel, dürüstlüğü ve adaleti telkin etmiş olmasıdır. Bugün sizi siz yapan ve siyasi çalışmalarınızı besleyen bu değerlerdir.

İzninizle dostlarımıza, ne kadar erken yaşta gelişen bir çocuk olduğunuzu anlatmak isterim. Gerçekten de, henüz ilkokula başlamamıştınız ki, 5 yaşında okumayı öğrenmiştiniz. Hiç şüphesiz, edebiyata olan bu doğal yatkınlığınız ileride sizi yabancı dil öğrenimi görmeye sevk etmiştir. Keza siyasette de çok erken yaşta ilgi duymaya başladınız. Henüz 6 yaşındayken, dönemin Türk hükümetinin bütün üyelerinin isimlerini ezbere biliyordunuz. O gün bugündür, bu iki tutkunuzdan, yani edebiyet ve siyasetten hiç vazgeçmediniz.

Ortaöğrenimizini, Frankofon elit nesiller yetiştiren Ankara Tevfik Fikret lisesinde gördünüz ve burada dilimizi öğrendiniz. Bu lisede öğrenim görürken, son durağı Paris olan, Avrupa’ya okul seyahatine katıldınız. Bu vesileyle ilk defa Paris’i keşfedersiniz. Hatta burada, Eyfel kulesinin merdivenlerini çıkarak, ilk defa yükseklik korkunuzu yendiniz. Bunu da muhtemeldir ki, bütün başkentimizi tek bir bakışla kucaklayabilme motivasyonu sağlamıştır.

Ortaokuldan sonra, Ankara Üniversitesi’nde girdiniz ve burada Arapça Dili ve Edebiyatı dalında lisansınızı bitirdiniz. Aynı şekilde Farsça da öğrendiniz. Özetle, bizim dilimiz de dahil olmak üzere bütün dilleri öğrenmek konusunda açıkca doğuştan gelen bir yeteneğiniz söz konusu. Eşiniz Berna Hanım ile, Ankara Üniversitesi’nde tanışırsınız. Evliliğinizden, muhteşem üç kız çocuğunuz dünyaya gelir.

Kısa süreli Tömer’de öğretmenlik ve daha sonra diplomasi muhabirliği deneyimi yaşadıktan sonra, Devlet dairesine girmeye karar verirsiniz ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda mütercim olarak kariyerinize başladınız. Mesleki salahiyetiniz süratle takdir görür ve 2004 yılında, aileden sorumlu Devlet Bakanı’nın Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanırsınız ve daha sonra ise, Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın siyasi danışmanı olarak görevlendirilirsiniz.

Daha sonra, siyasete girmeye karar verirsiniz ve milletvekilliğine adaylığınızı koyarsınız. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz Bey’in hükümetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan babanız rahmetli Eyyüp Cenap Bey’in bıraktığı meşaleyi siz üstlenirsiniz. Haziran 2011 tarihinde Şanlıurfa’dan AK Parti Milletvekili seçilirsiniz. Söz konusu yasama dönemi sırasında, Meclis Dış İlişkiler, AB ile Uyum, Kadın-Erkek Eşitliği, Türkiye-AB karma Parlamento Komisyonlarında, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Heyeti ile Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti’nde üyeliklerde bulundunuz. Sevgili Kasım, bütün bu üyeliklerinizi teker teker saymaya özen gösterdim zira bunlar, sizin, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine ne kadar çok gayret gösterdiğinizin bir göstergesidir. Bütün bu üyekliklerinizin yanı sıra – ki bu belki de en önemlisi – Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı seçildiniz. Kısa sürede, Fransız Senato Başkanı Gérard Larcher ile güvene ve dostluğa dayalı bir ilişki kurarsınız. Kendisini, Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu’nun Türkiye-Fransa Dostluk gruplarının Nisan 2014’te Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında, memleketiniz Şanlıurfa’da ağırladınız. Heyet, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’un aynı yılın Şubat ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaretin akabinde gerçekleşen bu ziyaretten güzel ve yoğun anılarla döner, büyük misafirperverliğinizi unutmaz. Senatör Josette Durrieu ve Ulusal Meclis Dostluk Grubu Başkana Christophe Bouillon ile düzenli olarak görüşmektesiniz. Bahsi geçen Fransız parlamenterler ve bu akşam teşrifleriyle bizi onurlandıran Türk mevkidaşlarınız ile birlikte, Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkinin pekiştirilmesinin yılmaz bir savunucusu, mimarısınız.

Fransa’ya yönelik dostluk duygunuz aynı zamanda, Ortadoğu’yu yakinen tanımanız ve ülkemizin dünyanın bu bölgesinde oynadığı rolü bilmenizden kaynaklanıyor. Biliyorum ki, bu bölgeyi iyi bildiğimizi ve bölgenin yaşadığı krizlere siyasi çözümler getirilmesi hususunda, tıpkı Türkiye gibi ne kadar çaba sarfettiğimizi hatırlatmaktan hiçbir zaman imtina etmediniz. Ve yakın olduğunuz Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’a da bu mesajı veriyorsunuz.

Kasım 2015 seçimlerinde yeniden milletvekili seçildiniz ve siyasi çalışmalarınıza aynı özveriyle devam ediyorsunuz. Halihazırda Türkiye-AB Uyum Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyorsunuz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yaşadığı zorlu sürecin bir neticesi olarak komisyon çalışmalarının azalmasından üzüntü duyduğunuzu biliyorum. Fransa tabiyatıyla bu zorlukların süratle aşılmasını temenni ediyor. Sevgili Kasım, Şanlıurfalıların kaderlerinin düzelmesi için de çaba sarf ediyorsunuz. Şanlıurfa’nız, iliniz, Suriyeli mültecilerin akın etmesinden etkilenmiştir. Bahse konu toplulukların, iyi koşullarda barındırılmaları, tedavi ve eğitim görmeleri için sarf ettiğiniz gayretleri bu vesileyle anmak ve takdir etmek istedim.

Sevgili Kasım, karakterinizi oluşturan mütevazılıkla gerçekleştirdiğiniz örnek teşkil eden kariyeriniz sizi Fransa’nın bir samimi ve sadık bir dostu ve Türkiye-Fransa arasındaki ilişkinin pekiştirilmesinin kilit bir aktörü haline getirdi.
Ve bütün bu nedenlerden ötürüdür ki, Fransa Cumhuriyeti, sizi, Fransa’nın en üstün nişanı olan Légion d’Honneur nişanı ile taltif etmeye karar vermiştir.

Mehmet Kasım Gülpınar, Cumhurbaşkanı adına sizi Légion d’Honneur Şövalyelik nişanıyla taltif ediyoruz.

Yayınlanma tarihi: 25/09/2017

Sayfa başına dönmek için