Stajyer

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Stajyer sayılan kişiler :

Bir kaymakamlık makamı tarafından imzalanmış stajyerlik belgesine sahip yabancılar. Stajyerlik belgesi üzerinde, şahsın ikamet ettiği ülkede bir öğrenci (öğrenci stajyer) veya yurtdışında kurulmuş bir şirkette maaşlı çalışan (ücretli stajyer) olduğu belirtilmelidir.

Fransa’ya seyahat nedeninin staj olduğunu belirten bir görev emrine sahip yabancı çalışanlar.

Dikkat:

Aşağıda belirtilmiş durumdaki kişiler stajyer sayılmaz:

Fransa’da öngörülen seyahat süresi ne olursa olsun, şirket bünyesinde çalışma içermeyen bir formasyon almak üzere Fransa’ya gelecek öğrenciler (bu formasyona “staj” adı verilse bile).

Gereken belgeler :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış Uzun süreli formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır.

3. Pasaporttaki kişisel bilgileri, vizeleri ve mühürleri içeren tüm sayfaların fotokopisi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu iki (2) adet vesikalık fotoğraf
6. Vize başvurusu yapıldığında ödenecek 99 avro karşılığı TL (ücret, vize reddedilse de iade edilmez)
7. Fransa’daki seyahat süresini kapsayan sağlık sigortası.

Bu belgeler (nüfus bilgileri olan), kisinin ülkesinde yürürlükte olan yönetmeliklere uygun resmi onay veya apostil taşımalıdır ve resmi onaylı Fransızca çevirisi yapılmalıdır.

Öğrenciler ve ücretli staj yapanlar için:

Staj belgeleri :

8. Fransa’daki bir kaymakamlık makamı tarafından imzalanmış stajyerlik belgesi.

Konaklama belgeleri:

9. Tüm seyahat süresini kapsayan otel tarafından tasdikli otel rezervasyonu veya arkadaşlarında ya da akrabalarında kalacak olanlar için belediye tarafından düzenlenmiş davetiye veya kira sözleşmesi fotokopisi

Gelir kaynağı belgeleri :

10. Bankadan kaşeli ve imzalı son 3 aya ait şahıs hesabı dökümü veya dökümleri ya da banka hesap cüzdanının aslı
11. Türkiye’de / Avrupa’da gayrimenkul tapuları
12. Mali durumu değerlendirmeyi sağlayan her türlü belge.

Kişisel belgeler :

13. Öğrenciler için: mevcut sene için Fransızca veya İngilizce olarak hazırlanmış okul veya üniversiteden belge ve öğrenci kimliği

Dikkat : Stajyer Avrupa Birliği veya hükümetlerarası bir işbirliği programına tabiyse, kendisinden mali durumunu kanıtlayan hiçbir belge istenmeyecektir.

Not :
- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 11/10/2011

Sayfa başına dönmek için