Suriye : Dışişleri Bakan Sn. Laurent Fabius’ün basın toplantısı – Paris 10 Eylül 2013 [fr]

21 Ağustos’taki kimyasal katliamdan beri, bizim tarafımızdan hep iki hedef güdülmüştür. Bunlar, sorumluların cezalandırılması ve bir daha aynı şeyi tekrarlayamamaları için caydırıcı olmak. İyi düşünülmüş, kesin ve kararlı tutumumuz, sayıları giderek artan Devletlerin desteğini kazanmamıza ve bazı tutumların değişmesine olanak sağlamıştır. Dün, Rusya Dışişleri Bakanı bu yönde bir adım atarak, « Suriyeli yöneticileri, hem kimyasal silah stoklarını uluslararası denetim altına alınmasını ve daha sonra da bu silah stoklarının imha edilmesini kabul etmeleri, hem de kimyasal silahları yasaklama örgütüne bütünüyle katılmaları » yönünde çağrı yapmıştır.

Bu tutum bugün Çin tarafından da desteklenmiştir.

Söz konusu yeni tutumu ilgiyle ama aynı zamanda ihtiyatlı bir şekilde karşılıyoruz. Bunun, bir oyalama manevrası olarak kullanılabilmesini istemiyoruz. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızla görüştükten sonra, girişimde bulunma kararı aldık.

Fransa, bugün itibariyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezninde bu yönde bir karar tasarısı sunacaktır. Karar tasarısı metni incelenir ve gerektiği takdirde ortaklarımız ve Güvenlik Konseyi tarafından üzerinde değişiklikler yapılır.

Fransa bugün, somut olarak, Güvenlik Konseyi’ndeki ortaklarına, [Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın] 7. Bölümü çerçevesinde, fikirlerinin gecikmeksizin somutlaştırılması amacıyla bir karar tasarısı sunacaktır. Bunlar, hangi fikirler ?

-  Birincisi, Suriye rejimi tarafından işlenen 21 Ağustos katliamını kınamak ;

-  İkincisi, bu rejimden en kısa zamanda kimyasal silah programını tamamen aydınlığa kavuşturmasını ve uluslararası denetime açmasını talep etmek. Ayrıca, söz konusu programın dağıtılmasını talep etmek ;

-  Üçüncüsü, Uluslararası Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü çerçevesinde [rejimin] taahhütlerinin teftiş ve denetimi için kapsamlı bir düzenleme ortaya koymak ;

-  Dördüncüsü, Suriye’nin yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda son derece ciddi sonuçlar öngörmek ;

-  Beşincisi, 21 Ağustos’taki kimyasal katliamın sorumlularını, uluslararası ceza yargısı önünde cezalandırmak.

Bu net şartların kabul edilmesi halinde ancak, dün ifade edilen niyetlerin inandırıcılığını değerlendiririz. Suriye halkı çok fazla acı çekti. Kendimizi, oyalayıcı manevraların içine sokmayız. Dolayısıyla, hızlı sonuçlar almamız gerekiyor. Suriye’nin kimyasal tehdidine karşı, en başından beri gütmüş olduğumuz, cezalandırma ve caydırma olan, iki hedef çerçevesinde ve aynı yöntem ve iyi düşünülmüş kararlılıkla, kesin, net ve denetlenebilir bir cevabın, nihayet, bulunabilmesi amacıyla, Fransa iyi niyetle hareket etmek istiyor./.

Yayınlanma tarihi: 10/09/2013

Sayfa başına dönmek için