Suriye : Fransa, Türkiye’nin inisiyatifine olumlu bakıyor

Fransa Dışişleri ve Avrupa işleri Bakanlığı sözcüsünün açıklaması, 9 Şubat 2012

S : Suriyeli bir temas grubu oluşturulması konusundaki görüşmeler ne aşamada ?

S : Bakan, Ankara’nın Suriye konulu uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusundaki arzusu üzerine Türk meslektaşıyla görüştü mü ?

C : Türkiye’nin, Suriye’deki şiddete son verilmesi için uluslararası topluluğun seferberliğini güçlü bir şekilde ortaya koyan inisiyatifine olumlu bakıyoruz.

Güvenlik Konseyi’nin engeli ve Suriye halkının özellikle de Humus kentinde maruz kaldığı devam eden acılar karşısında, Arap Birliği planının desteklenmesi her zamankinden daha fazla gereklidir.

Devlet Bakanı, özellikle de Sayın Davutoğlu ile olmak üzere, Suriye’deki şiddete son vermeyi arzu eden tüm devletlerdeki mevkidaşlarıyla temasa geçme ve Arap Birliği’nin planını tüm boyutlarıyla uygulamaya koyma inisiyatifini almıştır.

S : Paris, Suriyelilere, özellikle de Humus kentinde bulunanlara insani bir yardımda bulunmayı düşünüyor mu ? Eğer düşünüyorsa bunu nasıl yapacaksınız ?

C : Suriye halkının acılarını hafifletmek üzere ortaya konabilecek tüm insani çareler, uluslararası topluluk tarafından incelenmelidir.

Halihazırda saha üzerinde bulunan insani yardım aktörlerinin çalışmalarını elverişli şartlarda gerçekleştirmelerini sağlamak hayati önem taşımaktadır.

S : Suriye : Arap gözlemcilerinin dönüşü konusundaki tutumunuz nedir ?

C : Fransa, birçok defalar, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği arasında, özellikle de Arap Birliği’nin Suriye’deki gözlem misyonu çerçevesindeki işbirliğinin güçlendirilmesi için çağrıda bulundu.

Gözlemcilerin dönüşü konusundaki açıklama, gözlemcilerin görevlerini özgürce ve tamamen yerine getirebilmeleri şartıyla iyiye işarettir. Gözlemciler serbest şekilde seyahat edebilmeliler ve gerekli tüm temaslarda bulunabilmelidirler.

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği arasında bu dönüş çerçevesindeki işbirliği, Arap Birliği’nin çalışmasını güvenilir ve etkin bir şekilde devam ettirmesini sağlayacaktır. Böylesi bir işbirliğinin şartlarının halihazırda görüşme aşamasında olmasını anlıyoruz.

Yayınlanma tarihi: 09/02/2012

Sayfa başına dönmek için