Ticaret, Endüstri, Zanaat (İş yeri açma amaçlı)

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Ticari, sanayi veya sanatsal bir meslek icra etmek isteyen yabancı, faaliyetinin, kamu güvenliğine, sağlığına ve huzuruna uygun ve ekonomik olarak geçimini sağlayabilir olduğunu kanıtlamalıdır ve öngörülen faaliyetin gerçekleştirilmesi için resmi yaptırımlara uymalıdır.
Bu durumda, geçici bir oturma izni verilmesini talep edebilir.

Genel belgeler :

1. Sunduğunuz her belgenin ve fotokopisinin mevcut olduğunu işaretleyeceğiniz belge listesi
2. Usulüne uygun olarak doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış 3 (veya 4 adet) uzun süreli vize başvuru formu
3. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu dört (4) adet vesikalık fotoğraf
4. Pasaport (üzerinde kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopileri)

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport en az 18 ay geçerli olmalıdır

5. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
6. Vize başvurusu sırasında ödenecek 99 avro karşılığı TL (ücret, vize reddedilse de iade edilmez)
7. CERFA n°13473*01 formu
8. Adli sicil kaydı veya ülkenin eşdeğer belgesi
9. Başvuru sahibinin son on yılda ikamet ettiği diğer ülkeler için sabıkası olmadığına dair yeminli beyanı
10. Başvuru sahibinin kendi ülkesinde ve son on yılda ikamet ettiği diğer ülkelerde iflas etmediğine dair yeminli beyanı
11. Başvuru sahibi Fransa’da yaşamışsa ve dört yıldan daha kısa bir süre önce ayrıldıysa borcu yoktur belgesi (yoksa mali durum bordrosu)
12. Varsa, başvuru sahibinin ticari, sanayi veya sanatsal faaliyeti gerçekleştirme kapasitesi ile ilgili kanıtlayıcı belgeler

Faaliyet ile ilgili belgeler :

Şahsi bir faaliyet gerçekleştirmek için

13. Birkaç yıllık bütçe ile birlikte projenin kağıt üzerinde sunumu;
14. Teminat vermekte yetkili ve genel merkezi Fransa’da yer alan bir kredi kurumundan veya sigorta şirketinden alınan teminat mektubu belgesi veya genel merkezi Fransa’da olan kredi kurumundan talep edenin adına açılmış bir hesapta kredi bakiyesi belgesi.
15. Faaliyet oluşturma durumunda : Faaliyeti belirten ticari kira sözleşmesi veya faaliyeti belirten alt kiracı sözleşmesi ve alınabiliyorsa, mekan sahibinin izni veya faaliyetin yapılacağı yerler ile ilgili diğer tüm belgeler
16. Varsa, ikamet sözleşmesi
17. Bir şirketin devralınması durumunda
Devir sözleşmesi veya belgesi
18. Rödevans karşılığı işletme sözleşmesi durumunda
İşletme sözleşmesi veya belgesi
19. Ticaret sicil kaydı veya faaliyet meslek odası kaydı (tarihi 3 ayı geçmemiş)
20. Şirket sahibinin adına düzenlenmiş kira kontratı

Şirkette bir faaliyet gerçekleştirmek için

21. Birkaç yıllık bütçe ile birlikte projenin kağıt üzerinde sunumu;
22. Teminat vermekte yetkili ve genel merkezi Fransa’da yer alan bir kredi kurumundan veya sigorta şirketinden alınan teminat mektubu belgesi veya genel merkezi Fransa’da olan kredi kurumundan talep edenin adına açılmış bir hesapta kredi bakiyesi belgesi.
23. Bir Fransız şirketin kurulması durumunda :
Faaliyeti belirten ticari kira sözleşmesi veya faaliyeti belirten alt kiracı sözleşmesi ve alınabiliyorsa, mekan sahibinin izni veya faaliyetin yapılacağı yerler ile ilgili diğer tüm belgeler
24. Sermayenin dağılım projesini gösteren şirket statüleri projesi
25. Yabancı bir şirketin şubesi olarak Fransız şirketi kurulması durumunda : İşi doğrulayıcı belgeler veya alınabiliyorsa iş için yetkili makamın niyet mektubu
26. Yabancı tüzel kişinin statüleri ve kapanan son 2 faaliyet yılının bilançoları, alınabiliyorsa, yabancı tüzel kişinin merkezinin olduğu ülkesindeki bir bankanın tüzel kişi hakkında hesap bulunduğuna dair beyanı
27. Faaliyeti belirten ticari kira sözleşmesi veya faaliyeti belirten alt kiracı sözleşmesi ve alınabiliyorsa, mekan sahibinin izni veya faaliyetin yapılacağı yerler ile ilgili diğer tüm belgeler
28. Sermayenin dağılım projesini gösteren şirket statüleri projesi
29. Yabancı tüzel kişinin bir şirket kurması durumunda
İşi doğrulayıcı belgeler veya alınabiliyorsa iş için yetkili makamın niyet mektubu.
30. Yabancı tüzel kişinin statüleri ve kapanan son 2 faaliyet yılının bilançoları, alınabiliyorsa, yabancı tüzel kişinin merkezinin olduğu ülkesindeki bir bankanın tüzel kişi hakkında hesap bulunduğuna dair beyanı

Not :
- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 24/08/2011

Sayfa başına dönmek için