Ticaret amaçlı seyahat vizesi

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış Schengen formu
2. Pasaportun aslı :

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır.
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır.

3. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
4. Gidiş - dönüş uçak biletleri rezervasyonu
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu iki (2) adet vesikalık fotoğraf
7. Vize başvurusu sırasında ödenecek 60 avro karşılığı TL (vizenin reddedilmesi durumunda iade edilmez)
8. Tüm seyahat süresince, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan 30000 avro tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası

9. Konaklama ve iş ziyareti belgeleri :

Davet eden kurum konaklama masraflarını üstlenmiyorsa :

a) Fransa’da konaklayacağı evle ilgili : Davet eden kişinin Fransa’da oturma belgesi veya Fransız kimliği fotokopileri, gelir belgeleri (son 3 aylık maaş bordroları…), ikamet belgeleri (elektrik faturası vb.). Başvuru sahibinin adına düzenlenmiş belediyeden onaylanmış davetiyenin aslı.

b)Otel rezervasyonu fotokopisi

c) Başvuru sahibi ev kiraladıysa : kira kontratı vb. Belgeler

10. İş ile ilgili belgeler :

Başvuru sahibi çalışan ise :

- Çalıştığı şirket tarafından hazırlanmış izin belgesi
- SGK giriş bildirgesi ve hizmet dökümü

Başvuru sahibi çiftçi ise:

- Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından düzenlenmiş yeni tarihli çiftçilik belgesi

Başvuru sahibi şirket sahibi, ortak vb. ise :

- Ticaret ve Sanayi odası kaydı
- Vergi levhası ve resmi gazete

11. Mali durum belgeleri :

- Bankadan kaşeli ve imzalı son 3 aya ait şahıs hesabı dökümü veya dökümleri veya banka hesap cüzdanının orijinali.
- Gelirleri kanıtlayacak belgeler, son 3 aylık maaş bordrosu vb.

12. Kişisel belgeler :

- Fuara katılım belgeleri, adınıza düzenlenmiş davetiye vb..

Not : Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamana gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız...).

Yayınlanma tarihi: 08/06/2012

Sayfa başına dönmek için