Türkiye’nin Güneydoğusu’ndaki durum ve akademisyen grubunu hedef alan adımlar konusunda AB Dış İlişkiler Servisi Sözcüsü tarafından yapılan açıklama [fr]

Türk akademisyenlerin Türkiye’nin Güney Doğusu’ndaki olaylarla ilgili imzaladıkları bildiriye karşı alınan tedbirler son derece kaygı vericidir. Gözaltı durumu sona ermiş, ancak akademisyenlere karşı uygulanan süreç devam etmektedir.

PKK eylemleri ve 14 Ocak tarihinde Çınar Polis Karakolu’na yapılan dahil her türlü terör saldırısını şiddetle karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgularken, terörle mücadelede, insan hakları ve insani hukuk dahil, uluslararası yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesinin önemini bir kez daha belirtmek isteriz. İfade özgürlüğü, Kopenhag Siyasi kriterlerine uygun olarak korunmalıdır; Tehditkâr bir ortam ise [bu anlayışa] ters düşmektedir.

Türkiye’nin, yürürlükteki kanunlarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları çerçevesinde güvence altına alınan Avrupa standartlarına uygun olarak uygulamasını bekliyoruz.

AB, çok sayısıda insanın yaşamına mal olan bu çatışma ortamının bitirilmesinde Kürt Barış Süreci’nin tek yol olduğuna dair güçlü kanaatini ve bu yönde atılacak her türlü adıma destek vermeye hazır olduğunu bir kez daha ifade eder.

Yayınlanma tarihi: 18/01/2016

Sayfa başına dönmek için