UE/AEA/İsviçre aile üyeleri için

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Bu sayfadaki bilgiler, Fransa’ya giriş yapmak ve üç aydan uzun bir süre kalmak isteyen serbest dolaşım hakkına sahip veya diğer bir Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn) veya İsviçre vatandaşının aile üyesi olan yabancıların vize taleplerini ele almak için izlenecek prosedürleri tanımlar.

“Aile Bireyi" (öğrenci olan Avrupa Birliği Vatandaşı hariç) :

- Eşi,
- 21 yaşından küçük veya bakımından sorumlu olunan çocuklar,
- Bakımından sorumlu olunan aile büyükleri,
- Eşin bakımından sorumlu olduğu aile büyükleri ve çocukları.

1. Usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış iki adet uzun süreli vize başvuru formu
2. Standartlara uygun (yüz görünür halde), yeni çekilmiş üç (3) adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport en az 15 ay süreyle geçerli olmalıdır.

4. Bağlı olduğu Avrupa vatandaşı veya vatandaşlığına geçmiş kişinin uyruğunu doğrulama; - kimlik, pasaport
5. AB vatandaşının Fransa’daki yerleşimi veya yerleşim niyetini kanıtlama; AB vatandaşının Fransa’daki yerleşimi ile ilgili belgeler
6. Akrabalık bağını gösteren belgeler; nüfus belgesi ve/veya velayet,
7. Varsa, AB vatandaşının bakımından sorumlu olduğunu kanıtlama.
Vatandaşı olunan veya çıkış yapılan ülkenin yetkili makamından alacağı, 21 yaşından büyük çocuğun veya aile büyüklerinin bakımından sorumlu olunduğunu kanıtlayan belge; ya da üye bir ülke vatandaşının 21 yaşından büyük çocuğun veya aile büyüklerinin bakımından sorumlu olunduğuna dair yeminli beyanı.

Dosya masrafı alınmamaktadır.

Not :
- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 24/08/2011

Sayfa başına dönmek için