Yeterlilik ve yetenekler oturum kartı

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Yenilenebilir üç yıl süreli bu kart, yeterliliği ve yetenekleri sayesinde, Fransa’nın veya vatandaşlığına sahip olduğu ülkenin, özellikle fikri, bilimsel, kültürel, insani veya sportif açıdan gelişmesine, bölgesel planlamasının gelişmesine, ekonomik gelişmesine belirgin ve sürekli şekilde katkı yapabilecek yabancılara verilir.

Aşağıdaki özelliklere sahip kişiler söz konusudur :

- Yüksek öğrenim yapmış kişiler.
- Diploması ne olursa olsun nitelikli meslek sahipleri.
- Aşağıdaki niteliklere uygun bir projeyi Fransa’da gerçekleştirecek yatırımcılar:
- en az iki çalışanın işe alınmasını ve çalıştırılmasını sağlayacak proje;
- 300000 euro üzerinde bir yatırım içeren proje;
- en az iki yıldır faaliyet gösteren veya zaten Fransa’da yer alan bir şirketin projesi.
- Bağımsız meslek sahipleri: sanatçı, yazar, sporcu...

Yeterlilik ve yetenekler oturum kartı sahibinin aile bireyleri (eş ve reşit olmayan çocuklar) tam yetkiyle yenilenebilir bir yıllık oturma iznine sahip olacaktır.

Tahsis koşullarında aşağıdakiler dikkate alınır :

- Profesyonel projenin içeriği ve tipi.
- Fransa ve yabancının ülkesi için projenin faydası.
- Projenin Fransa’daki yeri.
- Projenin faaliyet sektörü.
- Projeyi gerçekleştirme kapasitesi (eğitim seviyesi, mesleki deneyimler veya vasıflar).

Yeterlilik ve yetenekler oturum kartı ile ilgili olarak hazırlanan broşürü okumak için

Gerçekleştirilmesi gereken işlemler :

Talep Istanbul’da OFII’ye yapılmalıdır, OFII dosyanın oluşturulması için gerekli tüm ek bilgiler için aday ile irtibata geçer.

Gereken belgeler :

1. Dikkatlice doldurulmuş ve imzalanmış iki (2) adet uzun süreli vize başvuru formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vize başvurusu yapıldığında en az 18 ay geçerli olmalıdır.

3. Nüfus aile kayıt belgesi
4. Mali kaynaklar : banka dökümler, gayrimenkul tapuları...
5. Fransa’da mesleki bir projeyi içeren motivasyon mektubu.
6. Özgeçmiş ve diploma nüshaları.
7. İş beyanları (doktorası olanlar hariç): iş sözleşmesi, işe alma taahhüdü veya Fransa’daki iş öngörüleri.
8. Sicil kayıt örneği.
9. Vergi beyanı.
10. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu beş (5) adet vesikalık fotoğraf
11. Vize başvurusu yapıldığında ödenecek 99 avro karşılığı TL (ücret, vize reddedilse de iade edilmez)

Dosya, Istanbul’da Pazartesi ve Cuma günleri arasında randevu ile OFII’ye verilmelidir:

OFII : Office français pour l’immigration et l’intégration
Adres : Istiklal Caddesi n°4 – Taksim – Istanbul
(Tel : +90 212 334 87 06)
web sitesi : www.ofii.fr

Not :

- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 24/08/2011

Sayfa başına dönmek için