Yurtdışında alınan diplomalar için denklik prosedürleri

Yurtdışında alınmış olan diploma Türkiye’de yapılan unvana eşdeğer sayılmaları için adayların dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyerek YÖK’e başvurmaları gerekmektedir.

1. Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler

- Başvuru Formu ve Pasaport Bilgi Formu (indirilebilir dosya aşağıda)

PDF - 407.8 kb
Denklik - Lisans Basvuru Formu (TR)
(PDF - 407.8 kb)


-  Lise diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
-  Yurtdışından alınan lise diplomaları için diplomanın aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
-  Yurtdışındaki Eğitim Ateşelikleri veya Eğitim Müşavirliklerinden, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak Lise Denklik Belgesinin aslı ve fotokopisi, (orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlar için aşağıda 10. maddede belirtilen belgelerin hiçbiri aranmaz.) ,
-  Ön Lisans veya Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
-  Önlisans veya lisans öğrenimi süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
-  Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı türkçe tercümesi ve fotokopisi,
-  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-  Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya Büyükelçiliklerimizce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği.
-  26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf .
-  T.C. kimlik numarası.

2. Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler

-  Başvuru Formu ve Pasaport Bilgi Formu (indirilebilir dosya aşağıda)

PDF - 788.2 kb
Denklik - Yukseklisans Basvuru Formu (TR)
(PDF - 788.2 kb)


-  Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
-  Yurtdışından alınan lisans diplomaları için, daha önce denklik belgesi alınmamış ise Lisans diplomalarının denklik işlemleri için gerekli formun doldurularak formda belirtilen evrakların temini (konuyla ilgili bilgi için tıklayın), daha önce denklik belgesi alınmış ise fotokopisi,
-  Yüksek Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
-  Yükseklisans öğrenimi süresince alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
-  Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
-  Yüksek Lisans tezi aslı ve fotokopisi,
-  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-  Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya noter ya da Dış Temsilciliklerimizce onaylanmış giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görülebileceği şekilde okunaklı pasaport örnekleri,
-  26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf,
-  T.C. kimlik numarası,
-  ÖSYM numarası.

3. Doktora Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler

-  Başvuru Dilekçesi (indirilebilir dosya aşağıda)

PDF - 121.8 kb
Denklik - Doktora Basvuru (TR)
(PDF - 121.8 kb)


-  Doktora diplomasının noter onaylı sureti ve tercümesi
-  Lisans diplomasının noter onaylı sureti, diploma yurtdışında alınmış ise aynı zamanda eşdeğerlik belgesinin noter onaylı sureti
-  Doktora diplomasına esas teşkil eden transcript
-  Doktora diplomasına esas teşkil eden doktora tezi
-  Nüfus cüzdanı örneği

4. Yabancı Uyrukluların Başvurularında İstenilen Belgeler

Denklik başvurusunda bulunmak için, altta belirtilen kriterlerden herhangi birinde bulunmanız gerekmektedir :

-  Türkiye’de üç aydan fazla ikamet izni bulunup çalışma izni almak üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemiş olması,
-  Türkiye Cumhuriyeti vatandışlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemiş olması,
-  Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla ders vermek üzere sözleşme yapılmış ve sözleşmeleri vize edilerek onaylanmış olması,

Ayrıca, başvuru dosyanıza aşağıdakileri eklemeniz gerekmektedir :

-  Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi,
-  Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen ilgililerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinden alacakları iki isminde aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

5. Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri

Elden veya posta yoluyla:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Genel Evrak Birimi

06539-BİLKENT/ANKARA

Bilgi Notu : başvuru sonucunda sadece orijinal belgeler tekrar adaya verilecektir.

6. Bilgi için

YÖK website

CampusFrance Turquie

Pour lire cette page en français/Bu sayfayı Fransızca olarak okumak için

Yayınlanma tarihi: 18/03/2011

Sayfa başına dönmek için