Ziyaretçi

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Bu sayfada verilen bilgiler, aşağıdaki durumlara uygunluk gösteren yabancılar için uygulanır:

- 3 aydan fazla;
- Mesleki bir faaliyette bulunmadan;
- Ve bu seyahat süresinde ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli kaynaklara sahip olarak; Avrupa, denizaşırı iller ve bölgeler, Saint Pierre ve Miquelon, Saint Barthélémy ve Saint Martin’dan oluşan Fransız topraklarında konaklamak isteyenler;

- Akademik bir kuruma kayıt yaptırmadan Fransa’da eğitimini sürdürmek veya bağımsız araştırma yapmak isteyenler;

- Fransa’da tatil yapmak isteyenler;

- Emekliliklerini geçirmek için Fransa’ya yerleşmek isteyenler;

- Fransa’da ikamet etmek isteyenler.

1. Usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış 3 adet uzun süreli vize başvuru formu
2. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu üç (3) adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport en az 18 ay geçerli olmalıdır

4. Vize başvurusu sırasında ödenecek 99 avro karşılığı TL (ücret vize reddedilse de iade edilmez)
5. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Gelir kaynağı belgeleri (kaynaklar, rantlar, aylıklar, vs)
8. Ülkesindeki sosyo-ekonomik durumu gösterir belge: (izinler, emeklilik, mesleki faaliyet sürdürme, eğitim, araştırma, vs).
9. Fransa’da hiç bir mesleki faaliyet gerçekleşmeyeceğine dair beyanname.
10. Fransa’daki konaklama belgeleri (tapu, kira kontratı, evinde kalınan kişinin masrafları üstlendiğine dair yazı, vs)
11. Tüm seyahat süresini kapsayan bir sağlık sigortası belgesi (sigorta, sosyal sigorta sözleşmesi, vs)
12. Ziyaretçiye eşlik eden 18 yaşından küçük çocuk için: Fransa’da okul kaydı
13. Sabıka kaydı veya eşdeğer bir belge

Not :

- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 24/08/2011

Sayfa başına dönmek için