Biarritz’te düzenlenen G7 Zirvesi’nin sonuçları [fr]

G7 Zirvesi kısa süre önce bitti. Emmanuel Macron zirvenin son derece yararlı olmasını arzu etmişti : sonuçlar öyle olduğunu gösteriyor. Hangi kararlar alındı ? Başlıca somut eylemler neler ? Sizlere hepsini anlatıyoruz.

Alevler içindeki Amazon ormanlarına yönelik bir plan

Zaman ilerledikçe Amazon ormanları da aynı hızda yanıyor. Dolayısıyla bu konu Zirve sırasında öncelikli olarak ele alındı. Söz konusu felaketin önüne geçmek için Amazon ormanlarına yönelik iki önemli tedbirden oluşan bir plan açıklandı :

• Yangınların söndürülmesi için derhal sağlanacak mali kaynaklarla acil yardım
• Orta vadede ise, yeniden ağaçlandırma planı

Sahra Altı Afrika’daki yangınlarla mücadele için olası bir girişim

Emmanuel Macron aynı zamanda, hali hazırda birçok Sahra Altı Afrika ülkesindeki ormanları kasıp kavurmakta olan yangınlar konusunu da dile getirdi. « Az evvel Amazon ormanları için açıklamış olduğumuz girişime benzer bir girişimin » olasılığı inceleniyor.

Cinsel şiddet mağdurlarını korumak için

Savaş zamanında cinsel suç mağduru kadınların fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini yeniden toparlamalarına yardımcı olmak amacıyla, Nobel Barış Ödülü sahipleri Denis Mukwege ve Nadia Murad tarafından Uluslararası bir Fon kuruldu. G7 üyesi Devletler söz konusu fonun finansmanına katkı sağlamayı taahhüt ettiler.

Kadın hakları için

Dünya üzerinde 2,5 milyardan fazla kadın, ayrımcı kanunlardan ve hukuki koruma eksikliğinden muzdarip. Kadın haklarının standartlarının yükseltilmesi, G7 üyesi Devletler tarafından imzalanan Biarritz Ortaklığı’nın hedefi.

Herkesin ekonomik büyümeden faydalanmasını sağlamak için

Eşitsizliklerin azaltılmasında şirketler esaslı rol oynuyorlar. Kapsayıcı projelerin finanse edilmesi, G7 sırasında başlatılan kapsayıcı büyüme için şirketler koalisyonu B4IG’nin hedefidir.

Her kadının bağımsız olarak kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için

Kadınlar Afrika’da, şirketlerin kurulmasında temel güçtür. Ancak günümüzde girişimcilik onlar için zorlaştı. Zira, finans kaynaklarına erişimleri oldukça zor. Kredilere erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir girişim olan AFAWA, G7 sırasında başlatıldı.

Hayatımızın bağlı olduğu biyoçeşitliliği korumak için

Bundan birkaç ay önce IPBES bu konuda bizleri tehlikeye karşı uyarmıştı : yeryüzündeki beşeri faaliyetler yüzünden, günümüzde bir milyona yakın tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Altıncı kez toplu olarak türlerin yok olmasına karşı harekete geçmek için, G7’de biyoçeşitlilik Sözleşmesi imzalandı.

Küresel ısınmayı sınırlamak için

İklimin soğuması yönünde faaliyette bulunmak, dünyanın 1°C kadar daha fazla ısınmasının önüne geçmek demektir. Biarritz’te düzenlenen G7’de, sektörün enerji etkinliğini iyileştirmek için, CO2’den 14800 defa daha fazla kirlilik yaratan HFC gazlarını da bir yandan yok ederek, bir koalisyon başlattık.

Çünkü moda sektörü, hava ve deniz ulaşımının bir arada yarattıkları kirlilikten daha fazlasını yaratıyor

Moda, dünyada petrolden sonra en fazla kirlilik yaratan ikinci sanayi sektörü. Bir kotun üretimi, 11 bin litre su gerektiriyor. Bu da… 285 kez duş alımına tekabül ediyor ! Moda sektörünü daha sürdürülebilir kılmak, G7’de başlatılan Fashion Pact’ın hedefi.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız

Yayınlanma tarihi: 30/12/2019

Sayfa başına dönmek için