Genel Sunuş [fr]

- Kançılarya diplomatlardan oluşur. Büyükelçiye tüm görevlerinde eşlik eden veya onun yokluğunda Maslahatgüzar sıfatını taşıyan Baş Müsteşar, ikinci müsteşarlar, katipler ve diğer diplomatlar Türkiye Cumhuriyeti dış ve iç politikası ile ilgili dosyaların analizini yapmakla görevlidirler.

Gerçekleştirilen bu analizler Büyükelçinin sorumluluğu altında Fransa Dışişleri Bakanlığına raporlar halinde iletilir.

- Kançılarya üyelerinin bir diğer görevi de, Fransa’nın değişik siyasi hususlarda benimsediği tutumları Türk yetkililere bildirmek ve bu tutumları savunmaktır.

Kançılarya, Fransız yetkililerin Türkiye’ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaretleri düzenlemekle de görevlidir.

Görev şeması :

Başmüsteşar : Christophe PARISOT
Başkatip : Marc IVARRA
Başkatip, Basın ve İletişim Müsteşarı : Nicolas BROUTIN
Başkatip : Benoît HERZBRUN
İkinci Katip: Elsa JOUANOLOU

Yayınlanma tarihi: 07/09/2015

Sayfa başına dönmek için