Evcil Hayvanlar

2 Ağustos 2002 tarihli Fransız Resmi Gazetesi’nde yayınlanmış (Tarım, Beslenme, Balıkçılık ve Köy işleri Bakanlığı bölümünde) olan 19 Temmuz 2002 tarihli karar ile, canlı evcil hayvanların Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden Fransa topraklarına ve Fransa’nın deniz aşırı topraklarına getirilmeleri ve buralardan transit geçişleri ile ilgili yeni sağlık şartları belirlenmiştir.

A. 3 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan söz konusu düzenlemelere göre: "Sahibi tarafından Fransa’ya getirilmiş veya sahibi eşliğinde Fransa topraklarında ya da Fransa’nın deniz aşırı topraklarında transit halinde bulunan, etobur her tür evcil hayvanın (köpek, kedi, gelincik), geldiği ülkenin resmi bir veterineri tarafından imzalandıktan "10" gün sonrasına kadar geçerli olan Evcil hayvanlar için Fransızca ve İngilizce Sağlık Sertifikası (madde 7A) olmalıdır.

Hayvanın geldiği Avrupa Birliği dışı ülkenin kuduz hastalığı bakımından durumunun belirlenmesi için, uzman sağlık yetkililerine başvurulması gerekmektedir. Bu alanda bilgiler Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisi internet sitesinde (http://www.oie.int) bulunabilir.

Köpekler için gençlik hastalığı, parvovirüs, leptospiroz ve hepatit hastalıklarına karşı yapılmış aşı tarihleri geçerli olmalıdır.

Kediler için lökopenia enfektiöz hastalığına karşı yapılmış aşı tarihi geçerli olmalıdır.

B. Kuduz hastalığına rastlanmayan Avrupa Birliği dışı bir ülkeden evcil etobur hayvan getirmek için aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir:

- Hayvanın dövme veya ISO 11784 standardına uygun bir elektronik kimlik sistemi ile kimliğinin belirlenmiş olması,
- Kuduz hastalığına karşı aşılarının düzenli olarak yapılmış olması,
- 19 Temmuz 2002 tarihli kararın 7 numaralı ekinde belirtildiği üzere, hayvan için, resmi bir veteriner tarafından, Fransa topraklarına sokulmadan önceki 10 gün içinde düzenlenmiş bir sağlık sertifikasının olması.

C. Kuduz hastalığına rastlanan Avrupa Birliği dışı bir ülkeden evcil etobur hayvan getirmek için aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir:

- Hayvanın dövme veya ISO 11784 standardına uygun bir elektronik kimlik sistemi ile kimliğinin belirlenmiş olması,
- Kuduz hastalığına karşı aşılarının düzenli olarak yapılmış olması,
- Hayvanın, aşılanma tarihinden en az 30 gün sonra ve seyahatinden en az 3 ay önce kuduz virüsünü nötralize eden antikorların oranını belirleyici bir testten geçmiş olması,
- 19 Temmuz 2002 tarihli kararın 7 numaralı ekinde belirtildiği üzere, hayvan için, resmi bir veteriner tarafından, Fransa topraklarına sokulmadan önceki 10 gün içinde düzenlenmiş bir sağlık sertifikasının olması.

D. Fransa menşeili olup, geçici olarak Fransa dışına çıkarılmış evcil etobur hayvanların, Fransa’ya dönüşlerinde aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir:

- Hayvanın dövme veya ISO 11784 standardına uygun bir elektronik kimlik sistemi ile kimliğinin belirlenmiş olması,
- Kuduz hastalığına karşı aşılarının düzenli olarak yapılmış olması,
- Hayvanın, aşılanma tarihinden en az 30 gün sonra ve seyahatinden en az 3 ay önce kuduz virüsünü nötralize eden antikorların oranını belirleyici bir testten geçmiş olması (söz konusu 3 aylık süre, Fransa’dan ayrılmadan önce bu testten geçip olumlu sonuç alınmış olan hayvanlar için uygulanmamaktadır),
- 19 Temmuz 2002 tarihli kararın 7 numaralı ekinde belirtildiği üzere, hayvan için, resmi bir veteriner tarafından, Fransa topraklarına sokulmadan önceki 10 gün içinde düzenlenmiş bir sağlık sertifikasının olması.

E. Yukarıda belirtilmiş olan şartlara uyulmadığı taktirde, köy işleri kanunu L236-9 maddesinin uygulanması bağlamında, kontrolden sorumlu memurlar, masrafları her halukarda (madde L236-10) hayvan sahibinin giderlerine kaydolmak üzere, hayvanın:

- karantinaya alınması,
- geldiği ülkeye geri gönderilmesi,
- ya da (karantinaya alınması ve geldiği ülkeye geri gönderilmesi mümkün olmayan durumlarda) uyutulmasını zorunlu kılabilir.

Yayınlanma tarihi: 08/09/2017

Sayfa başına dönmek için